Chương trình đào tạo chất lượng cao

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo chính quy – hệ chất lượng cao – các ngành sư phạm và ngôn ngữ như sau:

STT CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
1 Ngôn ngữ Anh CLC Download
2 Ngôn ngữ Trung Quốc CLC Download
3 Ngôn ngữ Nhật CLC Download
4 Ngôn ngữ Pháp CLC Download
5 Sư phạm Anh CLC Download