Các chương trình đào tạo đại học chính quy – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các chương trình đào tạo đại học chính quy

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học…. Trường mang đến cho bạn nhiều lựa chọn đa dạng về chương trình đạo tạo đại học như sau:

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐÀO TẠO XEM CHI TIẾT
CHUẨN Sư phạm Tiếng Anh Click xem chi tiết
Sư phạm Tiếng Nga Click xem chi tiết
Sư phạm Tiếng Pháp Click xem chi tiết
Sư phạm Tiếng Trung Click xem chi tiết
Sư phạm Tiếng Đức Click xem chi tiết
Sư phạm Tiếng Nhật Click xem chi tiết
Sư phạm Tiếng Hàn Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Anh Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Nga Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Pháp Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Trung Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Đức Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Nhật Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Hàn Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Ả Rập Click xem chi tiết
CHẤT LƯỢNG CAO Sư phạm Tiếng Anh Click xem chi tiết
Sư phạm Tiếng Pháp Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Anh Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Pháp Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Trung Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Nhật Click xem chi tiết
CHẤT LƯỢNG CAO THEO THÔNG TƯ 23 Ngôn ngữ Anh Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Pháp Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Trung Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Đức Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Nhật Click xem chi tiết
Ngôn ngữ Hàn Click xem chi tiết