Kế hoạch năm học 2019 – 2020

Kế hoạch giảng dạy các môn chung

Khoa Sư phạm tiếng Anh

Khoa NN&VH Nga

Khoa NN&VH Pháp

Khoa NN&VH Trung Quốc

Khoa NN&VH Đức

Khoa NN&VH Nhật Bản

Khoa NN&VH Hàn Quốc

Bộ môn NN&VH Ả Rập