TB 813 (30.7.2020) về điều kiện miễn thi sát hạch tiếng Anh cho SV CTĐT thứ 2 năm 2020