TB 960 (19.8.2019) vv gặp mặt SV QH2019 chưa đăng ký được NN2 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về việc gặp mặt SV QH2019 chưa đăng ký được học phần Ngoại ngữ 2 trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau: