Thông báo tổ chức kỳ thi phụ các học phần chung HK1 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ các học phần chung học kỳ 1 năm học 2020-2021 (chỉ dành cho sinh viên đã nộp đơn hoãn thi).
Thời gian: 13h45, thứ Bảy ngày 10/4/2021
Địa điểm: P501-A2
Yêu cầu: Sinh viên mang thẻ sinh viên, CMND, thẻ căn cước tham gia dự thi.
Mọi vướng mắc, sinh viên liên hệ số ĐT: 024.66808741
Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi phụ: