Thông báo kiểm tra kết quả học tập HK1 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo kiểm tra kết quả học tập HK1 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo thông báo về việc rà soát tín chỉ tích lũy từ khi nhập học đến hết học kỳ 1 (2020-2021).
– Thời gian nộp đơn sửa điểm: tại VP các khoa đào tạo từ 01/4/2021 đến 08/4/2021.
– Đợt rà soát tín chỉ lần này chỉ áp dụng cho khóa QH2017.