Bạn là sinh viên năm 4: Bạn đã biết cách kiểm tra các chứng chỉ đã hoàn thành trên Cổng thông tin Đào tạo (Portal sinh viên) hay chưa? – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bạn là sinh viên năm 4: Bạn đã biết cách kiểm tra các chứng chỉ đã hoàn thành trên Cổng thông tin Đào tạo (Portal sinh viên) hay chưa?

(Sinh viên năm 1, 2, 3 có thể chưa có các loại chứng chỉ này đâu nhé)

Một trong những điều kiện để sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN được xét tốt nghiệp đó là hoàn thành 05 loại chứng chỉ: Giáo dục Thể chất (GDTC), Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP), Kỹ năng mềm (KNM), Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 2 (CĐR NN2) và Chuẩn đầu ra C1 (CĐR C1). Vậy làm thế nào để các bạn kiểm tra được mình đã tích lũy được chứng chỉ nào hay chưa?

 

Phòng Đào tạo xin chia sẻ với các bạn cách kiểm tra 05 loại chứng chỉ trên ngay trên Cổng thông tin Đào tạo (Portal sinh viên).

 

Bước 1: Truy cập Portal tại https://daotao.vnu.edu.vn và đăng nhập bằng tài khoản truy cập cổng thông tin đã được cấp.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, tại thanh công cụ bên trái chọn “Kết quả học tập

→ Xuất hiện thông tin các loại chứng chỉ và trạng thái Đạt/Chưa đạt.

Vậy làm thế nào để đạt được các loại chứng chỉ này?

  1. Chứng chỉ GDTC: được đánh giá là Đạt nếu sinh viên đạt kết quả từ điểm D trở lên ở 04 học phần GDTC. Cuối học kỳ 8, sinh viên sẽ được cập nhật thông tin về chứng chỉ này.
  2. Chứng chỉ GDQP: được đánh giá là Đạt nếu sinh viên đạt kết quả từ điểm D trở lên ở học phần GDQP-AN. Cuối học kỳ 4, sinh viên sẽ được cập nhật thông tin về chứng chỉ này.
  3. Chứng chỉ Kỹ năng mềm: được đánh giá là Đạt nếu sinh viên đạt kết quả từ điểm D trở lên ở tất cả các học phần Tin học cơ sở, Cơ sở văn hóa Việt Nam, nhóm các học phần Thực hành tiếng (39 tín chỉ), học phần Thực tập nghiệp vụ. Chứng chỉ được đánh giá là Chưa đạt nếu sinh viên đạt điểm F ở một trong các học phần nêu trên. Thường đến cuối học kỳ 8, sinh viên sẽ được cập nhật thông tin về chứng chỉ này.
  4. Chứng chỉ Chuẩn đầu ra NN2:

– Đối với sinh viên theo học các học phần ngoại ngữ 2 được giảng dạy tại trường: chứng chỉ được đánh giá là Đạt nếu sinh viên đạt điểm bài thi cuối kì từ 5.0 trở lên. (Điểm bài thi CK = 25% bài thi Nói + 75% bài thi Nghe-Đọc-Viết)

– Đối với sinh viên có các loại chứng chỉ quốc tế: chứng chỉ được đánh giá là Đạt nếu sinh viên đã nộp chứng chỉ theo đúng thời hạn quy định và có tên trong các quyết định công nhận chuẩn đầu ra do Trường ĐHNN – ĐHQGHN công bố.

– Đối với sinh viên tham gia thi bài thi VSTEP tại trường ĐHNN: chứng chỉ được đánh giá là Đạt nếu sinh viên có tên trong các quyết định công nhận chuẩn đầu ra do Trường ĐHNN – ĐHQGHN công bố.

  1. Chứng chỉ Chuẩn đầu ra C1:

– Đối với sinh viên dự thi chuẩn đầu ra C1 tại ĐHNN: chứng chỉ được đánh giá là Đạt nếu sinh viên đạt kết quả “Đạt” trong các quyết định công nhận chuẩn đầu ra do Trung tâm Khảo thí Trường ĐHNN – ĐHQGHN ban hành.

– Đối với sinh viên nộp các loại chứng chỉ quốc tế: chứng chỉ được đánh giá là Đạt nếu sinh viên có tên trong các quyét định công nhận chuẩn đầu ra do Trường ĐHNN – ĐHQGHN ban hành.

 

Sinh viên đã đạt chứng chỉ nhưng trạng thái hiển thị trên Portal là “Chưa đạt” thì sao?

Hãy chuẩn bị minh chứng và nộp vào đợt sửa điểm, cập nhật chứng chỉ vào ngày 27/05/2019 sắp tới (thông tin chi tiết vui lòng xem trong thông báo sửa điểm).

Ngoài ra, nếu các bạn có câu hỏi thắc mắc về việc nộp các loại chứng chỉ này, hãy lên gặp cô Lan Hương tại Phòng Đào tạo (P.107 nhà A1) từ 14h00 đến 17h00 chiều thứ Ba hàng tuần để được giải đáp nhé.

Phòng Đào tạo