Danh sách các lớp học phần các môn chung học kỳ II năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các lớp học phần các môn chung học kỳ II năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo danh sách các lớp học phần dự kiến các môn chung học kỳ II năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

 • Môn Biên phiên dịch Anh Việt cơ bản, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vi mô – Kinh tế vĩ mô, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Môn Công nghệ thông tin và truyền thông, xem và tải tại đây
 • Môn Kỹ năng học tập thành công bậc đại học, xem và tải tại đây
 • Môn Quản lý HCNN và QLGD (trực tuyến), xem và tải tại đây
 • Môn Quản lý HCNN và QLGD (trực tiếp), xem và tải tại đây
 • Môn Phương pháp luận NCKH, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Tâm lý học, xem và tải tại đây
 • Môn Tâm lý học giảng dạy tiếng nước ngoài, xem và tải tại đây
 • Môn Tìm hiểu cộng đồng châu Á, xem và tải tại đây
 • Môn Tìm hiểu cộng đồng châu Âu, xem và tải tại đây
 • Môn Tư duy phê phán, xem và tải tại đây
 • Môn Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp, xem và tải tại đây
 • Các môn GDTC, xem và tải tại đây
 • Môn Văn hóa các nước ASEAN, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh B1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CLC1 (HK2), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CLC2 (HK2), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức B1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức CLC1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức CLC2-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn B1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn CLC1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn CLC2-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật B1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CLC1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CLC2-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp B1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CLC1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CLC2-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Tây Ban Nha B1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Tây Ban Nha CLC2-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái B1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái CLC1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái CLC2-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung B1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CLC1-2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CLC2-2, xem và tải tại đây
 • Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, xem và tải tại đây
 • Môn Triết học Mác – Lênin, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin, xem và tải tại đây
 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
 • Môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, xem và tải tại đây
 • Môn Giao tiếp lễ tân ngoại giao, xem và tải tại đây
 • Môn Hướng dẫn du lịch, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế du lịch, xem và tải tại đây
 • Môn Quản trị kinh doanh lữ hành, xem và tải tại đây
 • Môn Quản trị kinh doanh khách sạn, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế tiền tệ ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vĩ mô, xem và tải tại đây
 • Môn Thống kê cho KHXH, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây