Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Thống kê cho KHXH, xem và tải tại đây
 • Môn Cảm thụ nghệ thuật, xem và tải tại đây
 • Môn Triết học Mác – Lênin, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin, xem và tải tại đây
 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
 • Môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN, xem và tải tại đây
 • Môn Quản lý dự án, xem và tải tại đây
 • Môn Quản trị văn phòng, xem và tải tại đây
 • Môn Lịch sử văn minh thế giới, xem và tải tại đây
 • Môn Logic học đại cương, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn khoa học du lịch, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vi mô, xem và tải tại đây
 • Môn Quản trị nguồn nhân lực, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế tiền tệ ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế quốc tế (chuẩn), xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn quản trị học, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Marketing, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế phát triển, xem và tải tại đây
 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Môn Công nghệ thông tin và truyền thông, xem và tải tại đây
 • Môn Giáo dục học, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế quốc tế (CLC), xem và tải tại đây
 • Môn Kỹ năng thành công bậc đại học, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Phương pháp luận NCKH, xem và tải tại đây
 • Môn Tâm lý học đại cương, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Việt thực hành, xem và tải tại đây
 • Môn Tìm hiểu cộng đồng châu Á, xem và tải tại đây
 • Môn Tìm hiểu cộng đồng châu Âu, xem và tải tại đây
 • Môn Tư duy phê phán, xem và tải tại đây
 • Môn Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp, xem và tải tại đây
 • Môn Văn hóa các nước ASEAN, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh bổ trợ 1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CLC2 (dành cho SV QH.2019), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CLC2 (dành cho SV QH.2020), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn CS3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CS3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CS4, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CS3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Tây Ban Nha B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Tây Ban Nha CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Tây Ban Nha CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung B1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CLC1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CLC2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CS3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CS4, xem và tải tại đây