Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến chiều 27/10/2020 (học tại B3) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội