Danh sách phòng thi cuối HK2 năm học 2017 – 2018 môn Tin học cơ sở 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi cuối HK2 năm học 2017 – 2018 môn Tin học cơ sở 2

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi cuối học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 môn Tin học cơ sở 2.

Mọi thắc mắc về danh sách thi, SV liên hệ trực tiếp với thầy Trịnh Văn Tiệp (ĐT: 0912152582)

 

LƯU Ý: Mang thẻ SV hoặc CMND khi đi thi.