Danh sách phòng thi sát hạch tiếng Anh ngày 11/10/2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi sát hạch tiếng Anh ngày 11/10/2020

Lưu ý:

  • Thí sinh mang theo bút bi, bút chì, tẩy để làm bài thi.
  • Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13h30 ngày 11/10/2020.
  • Thí sinh mang theo CMND/CCCD/GPLX/Hộ chiếu bản gốc để vào phòng thi.