(DỰ KIẾN) Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2022 dành cho SV CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(DỰ KIẾN) Thời khóa biểu học kỳ hè năm 2022 dành cho SV CTĐT thứ 2

Các Khoa Đào tạo, sinh viên phản hồi về TKB (KHGD) HK HÈ 2021-2022 trước ngày 05/5/2022 (ĐT: 0903221551 trong giờ làm việc để cập nhật), trân trọng cảm ơn!