Thông báo tuyển sinh lớp chất lượng cao khoa Sư phạm Tiếng Anh năm 2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội