Tổng hợp thông tin tuyển sinh đại học 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng hợp thông tin tuyển sinh đại học 2017

TỔNG HỢP THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2017

-= Mục lục =-

 

1 Quy chế tuyển sinh đại học Tải về tại đây >>>
2 Hướng dẫn tuyển sinh Tải về tại đây >>>
3 Infographic về thông tin tuyển sinh đại học 2017 Tải về tại đây >>>
4 Giới thiệu Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Tải về tại đây >>>
5 Giới thiệu các khoa đào tạo Tải về tại đây >>>

 

1. Quy chế

Quay về đầu >>>

2. Hướng dẫn tuyển sinh

| Quay về đầu >>>

3. Infographic về thông tin tuyển sinh Đại học 2017

Quay về đầu >>>

4. Brochure giới thiệu Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Quay về đầu >>>

5. Tờ rơi giới thiệu các Khoa đào tạo trong Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Quay về đầu >>>