Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I, năm học 2017-2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I, năm học 2017-2018

Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ I, năm học 2017-2018:

– Danh sách môn bóng chuyền hơi, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn bóng đá, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn bóng chuyền, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn bóng rổ, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn cầu lông, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn cơ sở văn hóa Việt Nam, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn điền kinh, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn địa lý đại cương, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn bóng bàn, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn giáo dục học, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn khiêu vũ thể thao, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn nhập môn Việt ngữ học, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn phương pháp luận NCKH, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn taewondo, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn tennis, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn tiếng Việt thực hành, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn tin học cơ sở, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn thể dục Aerobic, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Danh sách môn văn hóa các nước ASEAN, xem thông tin chi tiết tại đây.