Danh sách phòng thi TACS3 (NVCL – QH2016) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi TACS3 (NVCL – QH2016)

Danh sách phòng thi hết học phần Tiếng Anh cơ sở 3 dành cho sinh viên Nhiệm vụ chiến lược khóa QH.2016.