Thông báo về việc giảng dạy tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia như Ngoại ngữ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc giảng dạy tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia như Ngoại ngữ 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc giảng dạy tiếng Tây Ban Nha và tiếng Italia như Ngoại ngữ 2 tại trường.

Cụ thể như sau: