THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tháng 03/2024 đối với sinh viên CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội