Thông báo về việc tổ chức lớp học GDTC tự nguyện HK2 (2020-2021) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức lớp học GDTC tự nguyện HK2 (2020-2021)

Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức lớp thể dục tự nguyện học kỳ 2 năm học 2020-2021 nhằm hỗ trợ cho sinh viên khóa QH2015, 2016, 2017 chưa hoàn thành học phần GDTC để kịp xét tốt nghiệp tháng 6/2021.
(sinh viên các khóa khác sẽ đăng ký học GDTC vào năm học 2021-2022)
Yêu cầu: Sinh viên đọc kỹ thông báo, lịch học trước khi đăng ký học.
Hạn cuối đóng link: 12h00 thứ Năm ngày 08/4/2021.
Nộp học phí: từ ngày 12/4 đến 14/4 tại P205 nhà A1 trong giờ hành chính.