Category Archives: Lịch thi

Lịch thi các môn chung học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo về lịch thi các môn chung học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 Thông báo số 1281/ TB-ĐHNN ngày 22/11/2018 về lịch thi kết thúc các học phần trên máy tính Học kỳ 1 năm học 2018-2019 Mẫu đơn

Danh sách và lịch thi CLC QH.2018

Các bạn sinh viên đã đăng ký thi tuyển vào chương trình CLC ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh QH.2018 theo dõi thông tin về lịch thi và danh sách…