Thông báo lịch thi và hướng dẫn đăng ký dự thi học phần Triết học Mác-Lênin HK2 năm học 2022-2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch thi và hướng dẫn đăng ký dự thi học phần Triết học Mác-Lênin HK2 năm học 2022-2023

[THÔNG BÁO] Mở cổng đăng kí thi kết thúc học phần chung đợt 7
Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN mở cổng đăng kí thi kết thúc học phần chung đợt 7 (ngày thi 31/7-02/8). Sinh viên các đơn vị đào tạo truy cập hệ thống hpc.vnu.edu.vn làm khảo sát trước khi đăng kí ca thi.
Thời gian mở cổng đăng kí: Từ 13h00 ngày 24/7 đến 17h00 ngày 28/7.
Sinh viên lưu ý các thông tin đăng kí như sau:
– Trường hợp bị báo không tồn thông tin đăng kí, sinh viên truy cập đường link https://drive.google.com/drive/folders/1MSzUUMFqYIZg9Jx7Nk_WfpKIMnH9nt_w?usp=sharing để copy dữ liệu bản thân.
– Trường hợp nhập sai CCCD, sinh viên sử dụng dữ liệu đã nhập sai để login lại nếu cần thay đổi ca thi.
– Sinh viên có tối đa 03 lần đăng kí ca thi nên phải tự bảo vệ dữ liệu CCCD cá nhân, đã có nhiều trường hợp sinh viên bị lộ thông tin CCCD nên bị đổi thời gian thi. Danh sách và dữ liệu ca thi sẽ được tổng hợp gửi vào chiều ngày 28/7.
Nếu gặp khó khăn gì thì liên hệ trực tiếp với Thầy Vũ Công Tùng – Trung tâm Khảo thí – VNU hoặc gọi trực tiếp cho Thầy nguyễn Mạnh Thắng, ĐT 0986619810.