Danh sách phòng thi cuối kỳ các học phần chung HK1 năm học 2019 – 2020

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi cuối kì các môn chung học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

LƯU Ý: SV mang thẻ SV hoặc CMND khi đi thi.

Danh sách các môn còn lại sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

 • Môn Cảm thụ nghệ thuật (Nhạc, Họa), xem và tải tại đây
 • Môn Cảm thụ nghệ thuật, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vi mô, xem và tải tại đây
 • Môn Tài chính quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Giao dịch thương mại quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Thanh toán quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Thương mại điện tử, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Việt thực hành, xem và tải tại đây
 • Môn Tin học cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Giáo dục học, xem và tải tại đây
 • Môn Lịch sử văn minh thế giới, xem và tải tại đây
 • Môn Quản trị nguồn nhân lực, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế tiền tệ ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vĩ mô, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Quản trị học, xem và tải tại đây
 • Môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN, xem và tải tại đây
 • Môn Logic học đại cương, xem và tải tại đây
 • Môn Nguyên lý 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh cơ sở 2 (QH2018 Chuẩn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh cơ sở 3 (QH2018 Chuẩn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh B1 (QH2019 Chuẩn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh cơ sở 3 (QH2018 CLC), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh bổ trợ 1 (QH2019 CLC), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CLC 1 (QH2019 CLC), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh cơ sở 4 (QH2018 CLC), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CLC 2 (QH2019 CLC), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức B1 và CLC 1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở 1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp B1 (QH2019 Chuẩn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CLC 1 (QH2019 CLC), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp cơ sở 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp cơ sở 4, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung B1 (QH2019 Chuẩn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CLC 1 (QH2019 CLC), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung cơ sở 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung cơ sở 3, xem và tải tại đây