QĐ 2854 (09.12.2019) vv công nhận miễn học, miễn thi, công nhận CĐR NN chuyên HK2 năm học 2019-2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội