[Infographic] ULIS công bố nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2018

Nhằm khuyến khích và động viên các thí sinh có kết quả xuất sắc trong kì thi tuyển sinh đại học chính quy 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN đã có Thông báo số 170/TB-ĐHNN công bố các mức khen thưởng như sau:

Chi tiết xem tại đây