[Infographic] Thông tin Tuyển sinh Đại học Chính quy 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Thông tin Tuyển sinh Đại học Chính quy 2018

Thông tin chính thức về kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.