Tuyển sinh – Page 4 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Tuyển sinh

Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thành công buổi tư vấn tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngày 16/04/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi tư vấn trực tuyến cho đợt tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) đợt 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc năm học 2016-2017.