Lịch thi – Page 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Lịch thi

Lịch thi các môn chung học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo về lịch thi các môn chung học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 Thông báo số 1281/ TB-ĐHNN ngày 22/11/2018 về lịch thi kết thúc các học phần trên máy tính Học kỳ 1 năm học 2018-2019 Mẫu đơn