TB Tổ chức thi ĐGNL NN2 dành cho các sinh viên từ khóa QH.2019-QH.2021 đã đạt CĐR NN2 tiếng Anh bằng bài thi 2 trong 1 vào ngày 26/11/2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB Tổ chức thi ĐGNL NN2 dành cho các sinh viên từ khóa QH.2019-QH.2021 đã đạt CĐR NN2 tiếng Anh bằng bài thi 2 trong 1 vào ngày 26/11/2022