Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ II năm học 2018-2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ II năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo danh sách các lớp học phần chính thức học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

 • Môn Bóng bàn, xem và tải tại đây
 • Môn Bóng chuyền hơi, xem và tải tại đây
 • Môn Bóng chuyền, xem và tải tại đây
 • Môn Bóng đá, xem và tải tại đây
 • Môn Bóng rổ, xem và tải tại đây
 • Môn Cầu lông, xem và tải tại đây
 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Môn Cờ vua, xem và tải tại đây
 • Môn Địa lý đại cương (ARA1001), xem và tải tại đây
 • Môn Địa lý đại cương (ENG1001B), xem và tải tại đây
 • Môn Địa lý đại cương (FRE1001B), xem và tải tại đây
 • Môn Địa lý đại cương (GER1001), xem và tải tại đây
 • Môn Địa lý đại cương (JAP1001), xem và tải tại đây
 • Môn Địa lý đại cương (KOR1001), xem và tải tại đây
 • Môn Lý luận GDTC và các môn TT cơ bản, xem và tải tại đây
 • Môn Môi trường và phát triển (ARA1002), xem và tải tại đây
 • Môn Môi trường và phát triển (CHI1002), xem và tải tại đây
 • Môn Môi trường và phát triển (FRE1002), xem và tải tại đây
 • Môn Môi trường và phát triển (GER1002), xem và tải tại đây
 • Môn Môi trường và phát triển (JAP1002), xem và tải tại đây
 • Môn Môi trường và phát triển (KOR1002), xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Quản lý HCNN&QLGD, xem và tải tại đây
 • Môn Taekwondo, xem và tải tại đây
 • Môn Tâm lý học, xem và tải tại đây
 • Môn Tennis, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Việt thực hành, xem và tải tại đây
 • Môn Tin học cơ sở, xem và tải tại đây
 • Môn Thể dục Aerobics, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CS1 (hệ chuẩn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CS2 (hệ chuẩn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CS2 (TT23), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CS3 (hệ chuẩn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh CS3 (TT23), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức CS2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức CS4, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn CS1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn CS2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn CS3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Italia CS1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CS1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CS2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CS3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật CS4, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CS2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CS3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp CS4, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Tây Ban Nha CS2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái CS1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái CS2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái CS3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái CS4, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CS1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CS2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung CS3, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Thống kê cho KHXH, xem và tải tại đây
 • Môn Xác suất thống kê, xem và tải tại đây
 • Môn Toán kinh tế, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vi mô, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vĩ mô, xem và tải tại đây
 • Môn Thương mại quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Đầu tư quốc tế, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế du lịch, xem và tải tại đây
 • Môn Quản trị kinh doanh khách sạn, xem và tải tại đây
 • Môn Quản trị kinh doanh lữ hành, xem và tải tại đây
 • Môn Nguyên lý 1, xem và tải tại đây
 • Môn Nguyên lý 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
 • Môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN, xem và tải tại đây
 • Môn Logic học đại cương, xem và tải tại đây