Danh sách sinh viên QH2020 trúng tuyển thẳng đăng ký học vượt lên năm thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách sinh viên QH2020 trúng tuyển thẳng đăng ký học vượt lên năm thứ 2

  • Thông báo 1024 (10/9/2020) về việc đăng ký học vượt xem tại đây
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ P.109 A1, ĐT: 024 6680 8741
  • Danh sách sinh viên đăng ký học vượt + Thời khóa biểu: