TB 1024 (10.9.2020) vv học vượt của SV QH2020.F1 trúng tuyển thẳng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1024 (10.9.2020) vv học vượt của SV QH2020.F1 trúng tuyển thẳng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

  • Link đăng ký học vượt tại đây
  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ P.109 A1, ĐT: 024 6680 8741
  • Danh sách sinh viên đăng ký và thời khóa biểu học phần:

  • Quyết định số 2158/QĐ-ĐHNN ngày 05/9/2019 ban hành Quy định công nhận các chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học, ghi điểm các học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên tại Trường ĐHNN (áp dụng từ QH2019) xem tại đây