Kế hoạch khóa học các chương trình đào tạo QH.2016 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch khóa học các chương trình đào tạo QH.2016

Kế hoạch khóa học các chương trình đào tạo QH.2016

STT NỘI DUNG CHI TIẾT
1 Kế hoạch QH2016 Anh Download 
2 Kế hoạch QH2016 Đức  Download
3 Kế hoạch QH2016 Ả Rập Download
4 Kế hoạch QH2016 Pháp Download
5 Kế hoạch QH2016 Nga Download
6 Kế hoạch QH2016 Hàn Quốc Download
7 Kế hoạch QH2016 Nhật Bản Download
8 Kế hoạch QH2016 Trung Quốc Download