Lịch thi kết thúc học phần dành cho SV CTĐT thứ 2 HK 2 2018-2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch thi kết thúc học phần dành cho SV CTĐT thứ 2 HK 2 2018-2019

Lưu ý: Sinh viên tham dự kì thi VSTEP vào ngày 18/05/2019 sẽ tham gia bài thi Nói vào sáng 19/5/2019, không ảnh hưởng đến buổi thi Tiếng Anh 2B vào chiều CN 19/5/2019