Quyết định thôi học, chuyển và bổ sung CTĐT chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm học 2017- 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định thôi học, chuyển và bổ sung CTĐT chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm học 2017- 2018

Trường ĐHNN- ĐHQG HN ra các quyết định:

  1.  QĐ về việc thôi học CTĐT chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và chuyển sang học CTĐT chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm học 2017- 2018

Xem chi tiết tại đây

2. QĐ về việc bổ sung sinh viên vào Chương trình đào tạo Chất lượng cao QH.2016 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Xem chi tiết tại đây

3. QĐ về việc bổ sung sinh viên học vượt vào Chương trình đào tạo chất lượng cao QH.2016 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Xem chi tiết tại đây