TB 813 (30.7.2020) về điều kiện miễn thi sát hạch tiếng Anh cho SV CTĐT thứ 2 năm 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 813 (30.7.2020) về điều kiện miễn thi sát hạch tiếng Anh cho SV CTĐT thứ 2 năm 2020