Thông báo về việc dạy-học-thi từ ngày 04/5 đến ngày 07/5/2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội