Các biểu mẫu (dành cho SV ĐHCQ)

STT Nội dung Download
1 Mẫu danh sách kết quả môn học (cả khoá) Download
2 Mẫu danh sách thi hết môn học Download
3 Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp Download
4 Mẫu bảng điểm thành phần bằng kép Download
5 Mẫu phiếu đăng kí học lại, cải thiện điểm, ngoài CTĐT, tự chọn tự do Download
6 Mẫu đơn xin hoãn xét tốt nghiệp Download
7 Mẫu đơn xin hoãn kì thi chính Download
8 Mẫu đơn xin sửa điểm môn học, chứng chỉ Download
9 Đơn xin phủ điểm Ngoại ngữ 2 (dành cho chứng chỉ VSTEP) Download
10 Đơn xin xác nhận trình độ Ngoại ngữ (dành cho các chứng chỉ quốc tế) Download
11 Đơn đăng ký học cùng bằng kép Download
12 Đơn đăng ký học GDTC tự nguyện Download
13 Đơn đăng ký cấp bảng điểm Download
14 Đơn xác nhận trình độ Ngoại ngữ 2 cho SV các trường trong ĐHQGHN Download
15 Đơn xin xét tốt nghiệp sớm Download
16 Đơn xin chuyển điểm Download