Category Archives: Chương trình

You’ve Graduated and Have the Debt to Prove it: Now What? (CNW Group/Money Mentors)

Các chương trình đào tạo đại học chính quy

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học…. Trường mang đến cho bạn nhiều lựa chọn đa dạng về chương trình đạo

stock-vector-french-symbols-and-icons-seamless-pattern-100206911

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Pháp

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Pháp là chương trình đào tạo cử nhân chuẩn được nâng cao, được tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng tin học và ngoại ngữ.

french_teaching

Chương trình cử nhân Chất Lượng Cao Sư phạm tiếng Pháp

Chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Pháp (Hệ đào tạo cử nhân Chất Lượng Cao) là chương trình đào tạo cử nhân chuẩn được nâng cao, được tăng cường kĩnăng thực hành, kiến thức thực tế, năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng

eb63149d9c12ea56cb5de9879451c7b7_xl

Chương trình cử nhân Chất Lượng Cao Sư phạm tiếng Anh

Chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Anh (Hệ đào tạo cử nhân Chất Lượng Cao) là chương trình đào tạo cử nhân chuẩn được nâng cao, được tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, năng lực sáng tạo, khả năng sử