Category Archives: Chương trình

Chương trình đào tạo chất lượng cao

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo chính quy – hệ chất lượng cao – các ngành sư phạm và ngôn ngữ như sau: