Cơ hội học bằng kép ngành Ngôn ngữ Nhật Bản và Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

capture-1 capture-2