Quyết định về công nhận đào tạo hệ đại học chính quy

Chúc mừng các bạn sinh viên QH.2012 đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9 2016

Xem thông báo tại đây>>