Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy:

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 2 sinh viên QH.2011.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 6 sinh viên QH.2012.F.1, xem chi tiết tại đây

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy cho 13 sinh viên QH.2013.F.1, xem chi tiết tại đây