TB 1068 (09/10/2018) vv tổ chức workshop “Giới thiệu Hệ thống Elearning, Trung tâm Học liệu và Dự án tăng cường văn hóa đọc trong sinh viên trường ĐHNN”

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức workshop “Giới thiệu Hệ thống Elearning, Trung tâm Học liệu và Dự án tăng cường văn hóa đọc trong sinh viên trường ĐHNN” như sau:

1. Mục đích:

  • Giới thiệu các nguồn học liệu online và offline của trường ĐHNN – ĐHQGHN tới toàn thể sinh viên chương trình CLC theo thông tư 23 nhằm nâng cao chất lương học tập và nghiên cứu;
  • Tăng cường văn hóa đọc cho sinh viên

2. Thời gian, địa điểm:

  • Thời gian: Thứ Tư ngày 17/10/2018, gồm 2 phiên: phiên 1 từ 8:30 đến 10:00 sáng, phiên 2 từ 17:00 đến 18:30 chiều.
  • Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên

3. Thành phần tham dự:

  • Toàn thể sinh viên QH.2018 các chương trình chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT;
  • Đại diện Ban chỉ đạo triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT cấp Trường và cấp Khoa;
  • Giảng viên chủ nhiệm các lớp QH.2018 các chương trình chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT.

4. Đăng ký tham gia:

  • Sinh viên đăng ký phiên tham dự theo đường link bit.ly/dkworkshop1710
  • Thời hạn đăng ký: trước 17:00 ngày 15/10/2018 (thứ Hai)