TB 1130 (29.10.2019) vv đăng ký học Ngoại ngữ 2 HK2 năm học 2019 – 2020 cho SV QH.2019 và sinh viên cùng lộ trình QH.2019

Danh sách các lớp học phần:

 • Lớp Tiếng Anh Chất lượng cao 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh B1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh bổ trợ 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh CS2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh CS3 QH.2018 TT23, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Đức B1, CLC 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn B1, CLC 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn CS2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật B1, CLC 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật CS2, xem và tải tại đây
 • Lóp Tiếng Pháp B1, CLC 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Pháp CS2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Tây Ban Nha B1, CLC 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Tây Ban Nha CS3, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Thái B1 tự chọn tự do, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Thái B1, CLC 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Thái CS2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Trung B1, CLC 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Trung CS2, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Ý B1, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Ý CS2, xem và tải tại đây