TB 410 (16.04.2019) về việc tổ chức kỳ thi các học phần trên máy tính học kỳ II năm học 2018-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi hết các học phần trên máy tính học kỳ II năm học 2018-2019. Cụ thể như sau: