Kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ các môn chung và Ngoại ngữ 2, học kỳ I, năm học 2017-2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ các môn chung và Ngoại ngữ 2, học kỳ I, năm học 2017-2018

Kế hoạch tổ chức kỳ thi phụ các môn chung và Ngoại ngữ 2, học kỳ I, năm học 2017-2018:

– Ngày thi: Chủ nhật 21.01.2018 tại Giảng đường A2, xem thông tin chi tiết tại đây.

Riêng Tiếng Anh cơ sở 3 (sẽ không tổ chức trong đợt này, sinh viên sẽ thi ở kỳ thi khác- Phòng ĐT sẽ thông báo sau).