Thông báo về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SV đợt xét tháng 9/2019