Kế hoạch học và đưa đón sinh viên học GDQPAN hè 2023 QH21 trở về trước – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội