TB 127 (17.02.2020) hướng dẫn tạm thời thực hiện giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 127 (17.02.2020) hướng dẫn tạm thời thực hiện giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona

Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo hướng dẫn tạm thời thực hiện giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) gây ra, cụ thể như sau: